Sala d'investigadors

consulta
La Sala d'Investigadors de l'Arxiu del Regne de Mallorca és l'espai en què l'investigador duu a terme la consulta dels documents procedents dels dipòsits documentals i de la biblioteca auxiliar, prèvia petició formalitzada. D'altra part, hi ha consulta lliure d'obres de referència, determinades revistes, el catàleg bibliogràfic i els instruments de descripció. Actualment, la sala d'investigadors compta amb:

a. Dos lectors de microfilms.
b. Un ordinador per a la consulta del programa ArchiDOC on es pot visualitzar el quadre de classificació, a més de la documentació descrita i digitalitzada.

Dades del Centre

Director del centre

Carrer Ramon Llull, n.3
07001, Palma de Mallorca

Veure horari

Telèfons

  •   (34) 971 177 340