Expedición de Certificados

expcertifw_2

L'Arxiu del Regne de Mallorca, com a institució pública, pot emetre els següents documents :

  • Certificats d'assistència a la sala d'investigadors de l'ARM, prèvia petició dels usuaris.
  • Diligències de documents fotocopiats conservats a l'ARM.
  • Certificacions de documentsLlistat de Preus

CONCEPTE PREU
Certificats d'assistència De franc
Diligències de documents fotocopiats 1.99€ + 0.09 per foli fotocopiat
Certificacions de documents 2,19 € 

Dades del Centre

Director del centre

Carrer Ramon Llull, n.3
07001, Palma de Mallorca

Veure horari

Telèfons

  •   (34) 971 177 340